تاریخ کنفرانس
مهلت ارسال مقاله  30دی ماه

مهلت واریز هزینه  3بهمن

برگزاری همایش 7بهمن


 


اعضای کمیته علمی کنفرانس

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری ( معاون پژوهش دانشگاه مجازی المصطفی(ص))

 

دکتر عبدالوهاب فراتی ( هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه )

جناب آقای دکتر کمال اکبری (استاد دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ، معاون فرهنگی سند راهبردی بنیاد ملی نخبگان)


 

دکتر علی شیرخانی ( رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)


 
صفحه اصلی > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

 

جناب آقای دکتر رضا فراشبندی

دانشگاه پیام نور شهرستان تنگستان

 

جناب آقای دکتر سیدعلی مستجاب الدعواتی

دانشگاه ادیان مذاهب قم

 

جناب آقای دکتر مهدی نبی پور افروزی

دانشگاه سراسری بابل

 

سرکار خانم دکتر فرشته مرادی

دانشگاه تهران شمال

 

جناب آقای دکتر علیرضا داداشی جوکندان

دانشگاه آزاد اسلامی گیلان

 

سرکار خانم مریم حق شناس

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

 

جناب آقای دکتر هاشم اندیشه

دانشگاه اصول الدین قم