این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردمهلت ارسال مقاله

3تیرماه

مهلت واریز هزینه

5تیرماه

زمان همایش

8تیر96

صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی


پژوهشگران محترم برای مشاهده کارگاه های ارائه شده در این همایش به بخش خدمات کنترل پنل خود مراجعه نمایید.
لازم به ذکر است برای عزیزانی که فقط قصد شرکت در کارگاه ها را دارا می باشند نیازی به واریز هزینه ثبت نام نمی باشند و چون مقاله ای ندارند نباید سایر هزینه ها را انتخاب نمایند.